Hae opiskelemaan

DIPLOMI-INSINÖÖRI

Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön DI-opintoihin haetaan valtakunnallisen tekniikan alan yhteisvalinnan, dia.fi:n kautta hakukohteella Energia- ja informaatiotekniikka. Kandidaatin tutkinnon opintosuuntia on kolme ja niihin haetaan suoraan yhteisvalinnassa. Opintosuunnat ovat automaatio ja tietotekniikka, sähkö- ja energiatekniikka sekä tuotantotalous. Yhteisen ensimmäisen vuoden jälkeen voit vielä hakea opintosuunnan vaihtoa. Opiskeluoikeus myönnetään automaattisesti DI-tutkintoon, mutta ensin on suoritettava kolmivuotinen tekniikan kandidaatin tutkinto.

DI-tutkintojen suunnat:

-Automaatio- ja tietotekniikka

-Energiatekniikka

-Sähkötekniikka

-Smart Energy

-Industrial Systems Analytics

Tarkemmat hakemistiedot ja valintakokeiden aikataulut: https://www.univaasa.fi/hakijat/tietoa/

Haku tekniikan opintoihin tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikköön: https://www.univaasa.fi/hakijat/hakukohteet/kandidaattiohjelmat/energia/

Lisäksi tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä voi opiskella myös kauppatieteen maisteriksi tietotekniikan ja tuotantotalouden yhteisessä koulutusohjelmassa. Lisätietoja tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksiköstä: https://www.univaasa.fi/fi/about/organisation/schools/technology-and-innovations/

 

KAUPPATIETEIDEN MAISTERI

Vaasan yliopiston teollisuusekonomikoulutuksessa saat osaamista tekniikasta, kauppatieteistä ja projektijohtamisesta. Koulutuksessa yhdistyvät tuotantotalouden, tietojärjestelmätieteiden ja kauppatieteiden opinnot. Koulutusohjelma on ainutlaatuinen, sillä Vaasan yliopisto on Suomen ainut yliopisto, joka tarjoaa tuotantotaloutta pääaineena kauppatieteiden maisteriksi valmistuville.  Opintoihin haetaan hakukohteella Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede. Kandidaatin tutkinnon opintosuunta on joko tuotantotalous tai tietojärjestelmätiede. Opinto-oikeus myönnetään automaattisesti myös maisterin tutkintoon, mutta ensin on suoritettava kolmivuotinen kandidaatin tutkinto. Kaupan ja tekniikan yhdistelmä tekee tuotantotalouden opiskelijoista kysyttyjä työmarkkinoilla, sillä he hallitsevat business-maailman käytännöt, mutta ymmärtävät myös teknologiaratkaisut yritysten ytimessä.

Maisteri-vaiheen opintosuunnat:

-Industrial Management

-Tietojärjestelmätiede

-Tekninen viestintä

Tarkemmat hakemistiedot ja valintakokeiden aikataulut: https://www.univaasa.fi/hakijat/tietoa/

Haku kauppatieteen opintoihin tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikköön: https://www.univaasa.fi/hakijat/hakukohteet/kandidaattiohjelmat/tuotantotalous/