Opiskelu

Tekniikan kandidaatin tutkinnon voit suorittaa seuraavissa suunnissa:

  • Automaatio ja tietotekniikka
  • Sähkö- ja energiatekniikka
  • Tuotantotalous

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit valita DI-tutkintosi suunnaksi

  • Energiatekniikan
  • Sähkötekniikan
  • Automaatio ja tietotekniikan
  • Smart Energy
  • Industrial System Analytics

Sähkötekniikan painopistealoja ovat sähkön tuotanto (hajautettu  tuotanto, uusiutuvat energialähteet, tuulivoima), sähköverkot (sähkönjakelutekniikka, sähköjärjestelmien suojaus, sähköverkkojen tietoliikenne) ja sähkön käyttö (sähkökonekäytöt, taajuusmuuttajat, muut tehoelektroniikkalaitteet).

Automaatiotekniikka on tietotekniikan ja modernin elektroniikan soveltamista niin teollisuuden automaatiotehtäviin (robotit, automaatiolaitteet, mittalaitteet) kuin esimerkiksi hyvinvointitekniikkaankin (sairaalalaitteet, kuvantaminen). Teknisiin ongelmiin etsitään optimoituja ratkaisuja tietoteknisin menetelmin.

Energiatekniikan syventymiskohteita ovat diesel- ja kaasumoottorit, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat, polttoaineet sekä uusiutuva energia.

Ohjelmistotekniikka auttaa ymmärtämään informaatiotekniikan takana olevista teorioita sekä antaa valmiuden soveltaa tietotekniikkaa myös muilla tekniikan aloilla. Ohjelmistotekniikassa keskeisintä on tietojärjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen.

Communications and Systems Engineering –opintojen opetukseen kuuluvat sellaiset ohjelmistot, teknologiat ja järjestelmät, joita tarvitaan langattoman tietoliikenteen eli tietoliikenneverkkojen ja palveluiden tuottamiseen,  esim. matkapuhelinverkot ja langaton automaatio. Tietoliikennetekniikan opetuskieli on perusopintojen jälkeen englanti.

Perustutkinto-opiskelijat valitaan suorittamaan sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoa tai ainoastaan diplomi-insinöörin tutkintoa. Kandidaatin tutkintoa suorittamaan valitulla on oikeus opiskella diplomi-insinöörin tutkintoon ilman välivaiheen karsintoja. Tällöin opiskelijan on kuitenkin ensin suoritettava alempi korkeakoulututkinto ennen ylemmän tutkinnon suorittamista. Kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot ovat erillisiä tutkintoja eivätkä voi sisältää samoja opintoja.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisessa yksikössä kauppatieteiden kandidaatin tutkinto on mahdollista suorittaa seuraavissa pääaineissa

  • Tietotekniikka
  • Tuotantotalous

Maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa seuraavissa pääaineissa ja ohjelmissa:

Tietotekniikan asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yhä enemmän yritysten liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Tällöin myös liiketoiminnan osaamisen merkitys hyvän teknisen osaamisen rinnalla on kasvanut. Tietotekniikan pääaineopinnot yhdistettynä kauppatieteiden opintoihin antavat hyvät valmiudet toimia sekä tietotekniikan että liiketoiminnan kehittäjänä eri aloilla.

Tuotantotalouden opinnot antavat valmiuksia toimia sekä valmistus-, palvelu- että tietotuotannon korkeaa taloudellista tai teknologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Oppiaineessa hyödynnetään myös monipuolisesti elinkeinoelämä- ja kansainvälisiä yhteyksiä.