Toimenkuvat

Kontaktien luomista, tapahtumien järjestämistä, kokoustekniikkaa ja yhteistyötaitoja arvostaa varmasti jokainen työnantaja. Hallitus- ja toimaripestit ovat loistavia lisiä CV:hen! Ainejärjestötoiminnalla saat tuplasti irti vain kerran elettävältä opiskeluajalta. Hae siis rohkeasti mukaan Tutin toimintaan ja toivota tervetulleeksi sylillinen timanttisia ja ikimuistoisia kokemuksia!

 

HALLITUSPAIKAT
Tutti ry:n hallitus kokoontuu keskimäärin kerran viikossa. Hallitustoiminnassa hallituksen kokoukset ovat käytännössä pakollisia ja aina etusijalla. Hallitustoimijoilla on valtaa, mutta myös vastuuta. Hallituksen edustajat ovat etusijalla esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin edustajia valittaessa (teekkariseminaari, Saimaa Ilmiö, vuosijuhlat…).

TOIMIHENKILÖPAIKAT
Tutti ry:n toimihenkilöpaikat ovat kevyempiä kuin hallitusvirat. Hallituksen kokoukset ovat toimihenkilöille pakollisia käytännössä silloin, kun esityslistalla on käsiteltävänä toimihenkilön vastuualueisiin liittyviä asioita. Toimihenkilöillä on mahdollisuus osallistua edustustilaisuuksiin, ellei hallituksesta ole lähtijöitä. Esimerkiksi vuosijuhlakutsuja tulee niin paljon, että varmasti jonnekin pääsee halutessaan edustamaan. Järjestötoiminnasta mahdollisesti saavutettavat edut ovat tasapuolisesti sekä hallitukselle että toimihenkilöille.

 

HALLITUS:

 

PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtaja järjestää kokoukset jäsenistölle sekä hallitukselle.
Puheenjohtajan vastuulla on hallituksen toimintakykyisyys ja järjestön
yleisilme. Puheenjohtaja toimii yleisenä edustus- ja yhteyshenkilönä
Tutti ry:n puolesta, ja vaikuttaa erilaisissa johtokunnissa,
yhteistyöryhmissä ja valiokunnissa opiskelijaedustajana.

Tutti ry:n Puheenjohtajaksi haetaan oma-aloitteista,
sosiaalista henkilöä, joka ei pelkää uusia tilanteita tai ihmisten
kohtaamista ja joka on kiinnostunut Tutin toiminnan kehittämisestä.
Puheenjohtajan pesti vie kuitenkin eniten aikaa, joten sitoutuminen on tärkeää.

SIHTEERI
Sihteeri toimii puheenjohtajan apuna Tutin hallinnollisissa
tehtävissä. Ennen kokousta sihteeri valmistelee yhdessä puheenjohtajan
tai hallituksen kanssa esityslistan ja tarvittaessa hoitaa muut
kokoukseen liittyvät asiat, kuten tilanvarauksen. Kokouksen aikana
sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksessa tehdyistä ehdotuksista,
kannatuksista, päätöksistä ja keskusteluista. Kokouksen jälkeen
sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi ja lähettää sen hallituksen
jäsenille. Jäsenistön kokouksissa pöytäkirja lähetetään koko
jäsenistölle.

Sihteeriksi hakevan henkilön tulee olla järjestelmällinen, tarkka, kiinnostunut
kokoustoiminnasta, yhdistyslaista ja tietenkin Tutin toiminnasta.

KOULUTUSPOLIITTINEN VASTAAVA
Tutin koulutuspoliittinen vastaava eli KoPo valvoo opiskelijoiden
etuja ja johtaa kopotiimiä. Kopon itse ei tarvitse istua kaikissa
kokouksissa, sillä sitä varten ovat yksikkövastaavat, jotka kertovat
kopolle uusimmat käänteet yksiköiden tunne-elämästä. Muutenkin kopo on
mukana erilaisissa opiskelijoiden edunvalvontaa koskevissa työryhmissä
ja valiokunnissa, ja kerää vuosittain yhteen myös teknillisen
tiedekunnan edunvalvontatoimijat kopotiimiksi. Kopo ottaa vastaan
palautetta opetuksesta ja kerää sitä itse talvella järjestettävää
palautesaunaa varten, jossa tiedekunta saa kuulla mitä opiskelijat
toivovat ja vaativat. Lisäksi kopo koordinoi Fuksisaunan
järjestämistä. Kopon toimi on tärkeä, jotta opiskelijoita ei päästä
höynäyttämään.

Kopoksi etsitään sanavalmista, oma-aloitteista henkilöä, joka pystyy
perustelemaan kantansa mutta kuuntelee myös muita. Kopon tehtävä on
yksi vaikutusvaltaisimmista, mutta siihen liittyy myös vastuuta
opiskelijoiden hyvinvoinnista. Pestiin hakevan henkilön tulee olla
kiinnostunut opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä koulutuksen kehittämisestä.

YRITYSSUHDEMESTARI
Yrityssuhdemestari toimii linkkinä Tutti ry:n ja yhteistyöyritysten
välillä. Yrityssuhdemestari hankkii aktiivisesti uusia yrityskontakteja ja
esittelee Tutti ry:n toimintaa uusille/vanhoille yhteistyökumppaneille.
Haalari-, tapahtuma- ja elektronisen mainonnan myynti sekä järjestön
varainhankinta ovat yrityssuhdemestarin vastuulla. Yrityssuhdemestarin
toimessa tutustut yhteistyöyritysten päätöksentekijöihin. Nämä kontaktit
voivat osoittautua kultaakin kalliimmaksi erottautuessa opintojen jälkeen
harmaasta massasta työmarkkinoilla.

Yrityssuhdemestariksi etsitään aktiivista, yrityksistä ja
rahoituksesta kiinnostunutta henkilöä, joka ei häpeile tarttua puhelimeen.

RAHASTONHOITAJA
Rahastonhoitajan päätehtävänä on Tutin kirjanpito kaksinkertaisena.
Opit siis pitämään kirjaa ja erotat, mitä tarkoittavat debet ja kredit.
Lisäksi tehtäviin kuuluu laskujen maksaminen ja lähettäminen sekä
Tutin viimeisimmän taloudellisen tilanteen informoiminen hallitukselle.
Rahastonhoitajan työtaakka jakaantuu melko tasaisesti koko vuodelle.

Rahastonhoitajan pestiin etsitään tarkkaa ja tunnollista rahojenhypistelijää.
Rahastonhoitajan tukena on Kassaneiti, jolloin aiempaa kokemusta ei tarvita,
mutta perusymmärrys kirjanpidosta katsotaan eduksi.

KYLTERIVASTAAVA
Kylterivastaava ylläpitää ja kehittää Tutin kylteritoimintaa sekä järjestää
tapahtumien jerityisesti Tutin kylteriopiskelijoita silmällä pitäen.
Kylterivastaava on yhteydessä tuotantotalouden opiskelijoihin ympäri Suomen
ja hän koordinoi muun muassa erilaisiin kansallisiin tuotantotalouden ja
tietotekniikan tapahtumiin osallistumisen kuten esimerkiksi TUTA-päivät.
Yhteistyötä tehdään myös kansallisten tite-tapahtumien osalta.
Tähän kuuluu mm. Tuta-excun järjestäminen.

Kylterivastaaksi etsitään aktiivista tuotantotalouden tai tietotekniikan opiskelijaa,
joka innovoi uutta kylteritoimintaa ja elvyttää vanhaa, auttaen myös kehittämään
teekkaritapahtumia helpommin lähestyttävämpään muotoon. Läheisessä yhteistyössä
kylterivastaava on Teekkarivastaavan sekä Estiem-vastaavan kanssa.

PROJEKTIMESTARI
Projektimestarin tehtävään kuuluu järjestää kauden aikana Tutti ry:n
tapahtumat. Suurimmat Projektimestarin yksittäisistä tapahtumista ovat
Lumenveistot+Jälkijoulut, Eroottiset Iltamat sekä syksyn bileet ja
sitsit. Tehtävään kuuluvat kaikki projektin elinkaaren vaiheet aina
suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin. Tähän sisältyy baariyhteistyöstä
sopimista ja ohjelman suunnittelua. Sitsien suunnittelussa usein tulee olla
yhteistyössä myös muiden ainejärjestöjen kanssa. Projektimestarilla on
useita yhteistyökumppaneita, ja mestarin tehtävänä onkin lähinnä linjata
tapahtumien yleisilme, luoda projektisuunnitelma ja budjetti, koota
mahdolliset tiimit ja kontaktoida sidosryhmät ja tietenkin pitää kaikki langat
käsissä. Projektimestari on läheisessä yhteistyössä mm. Puheenjohtajan,
Yrityssuhdemestarin, Kylteri- ja Teekkarivastaavien ja Lehti- ja tiedotusvastaavan
kanssa. Projektimestarina saa paljon työnantajien eniten arvostamaa kokemusta.

Projektimestariksi etsitään johtamistaitoista ja suunnitelmallista tekijää sekä
omien projektinhallintataitojen kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä.
Tapahtumat jakaantuvat pitkin vuotta, mutta kovin rutistus ajoittuu wappuun.

TEEKKARIVASTAAVA
Teekkarivastaavan tehtäviin kuuluu ylläpitää ja kehittää Tutti ry:n
teekkaritoimintaa. Teekkarikasteen organisointi, teekkarilakkien tilaus,
TeekkariSpeksin järjestäminen Vaasassa yhdessä speksiläisten kanssa
mahdollisuuksien mukaan, syyskuun lopussa Lakinlaskiaiset sekä syksyllä
KnowHow-messutiimissä mukana olo ovat Teekkarivastaavan päätehtävät.
Teekkarivastaava on tiiviissä yhteistyössä mm. Kylterivastaavan ja
Projektimestarin kanssa.

Teekkarivastaavaksi etsitään aktiivista teekkarikulttuurista kiinnostunutta henkilöä,
joka on kiinnostunut kehittämään Tutin teekkaritoimintaa perinteitä unohtamatta.

VARAJÄSENET
Hallituksella voi olla enintään 2 varajäsentä keventämässä hallitustyöskentelyä.
Erityisesti Tutin projektisektorilla sekä pöytäkirjantarkastuksessa varajäsenet
ovat korvaamaton apu. Varajäseniksi haetaan innokkaita hallitustyöskentelystä
kiinnostuneita henkilöitä.

 

TOIMIHENKILÖT:

 

LEHTI- JA TIEDOTUSVASTAAVA
Tiedotusvastaava on toimihenkilöistä ainoa, jonka oletetaan
osallistuvan aktiivisesti hallituksen kokouksiin. Aina löytyy jotakin
tiedotettavaa, ja tiedotusvastaavan tuleekin pitää sähköposti ja nettisivut
ajan tasalla. Tiedotusvastaava vastaa jäsenistön tiedottamisesta, hoitaa
jäsenistön Tutti-listaa, instagram ja facebook-sivuja, auttaa tapahtumanjärjestäjiä
tiedotuksessa (fb-eventit, muu mainonta) ja pitää hallituksen tietoisena
saapuneista viesteistä. Tiedotusvastaavan jatkuvan työn ohella hänen täytyy
toimittaa myös uusille opiskelijoille tietopläjäys Tutista, joka ennen oli
kesällä lähetettävä Fuksitutina eli lehti. Tiedotusvastaavalta odotetaan
lyhyiden varoitusaikojen vuoksi nopeaa toimintaa. Tutin ulkonäkö ja imago
sosiaalisessa mediassa on suurimmaksi osaksi tiedotusvastaavan vastuulla,
joten ripaus pelisilmää ja luovaa kirjoitustaitoa ei ole pahitteeksi.

Tiedotusvastaavaksi haetaan luovaa ja hyvät viestintätaidot omaavaa henkilöä,
jolla on aikaa ja intoa pysyä Tutin menoissa mukana. Kuvankäsittelytaidot
katsotaan eduksi.

EXCUVASTAAVA
Excuvastaava järjestää kaksi-kolme excursiota vuoden aikana. Yksi
excursio on syksyllä uusille opiskelijoille järjestettävä Fuksiexcu
lähialueen yritykseen. Lisäksi järjestetään koko jäsenistölle keväällä
yksi ja syksyllä yksi excursio, mahdollisuuksien mukaan toinen
kotimaan rajojen ulkopuolelle. Excuvastaava voi tehtäväänsä
keventääkseen järjestää excuja yhdessä eri järjestöjen kanssa, esim.
sisarkillat matkan varrella. Excuvastaava toimii yhteistyössä
Excuvierasvastaavan ja Yrityssuhdemestarin kanssa.

Excuvastaavaksi haetaan yritysyhteistyöstä kiinnostunutta sekä seikkailua
pelkäämätöntä matkanjohtajaa.

EXCUVIERASVASTAAVA
Excuvierasvastaavan tehtäviin kuuluu Vaasassa vierailevien excuporukoiden
vastaanottaminen sekä ulkopaikkakuntalaisten auttaminen
Vaasaan saapuvan excun järjestelyissä. Excuvierasvastaavana tutustut ympäri
Suomea 
saapuviin tekniikan opiskelijoihin useilta eri aloilta. Excuvierasvastaava
toimii linkkinä Tutin ja excuvieraiden välillä, auttaa vierailijoita
majoituksessa sekä mahdollisen iltaohjelman järjestämisessä.
Excuisäntä toimii yhteistyössä Excuvastaavan kanssa ja yhdessä he myös
luotsaavat excubussia kohti tuntemattomia määränpäitä.

Excuvierasvastaavaksi haetaan sosiaalista ja Vaasan tuntevaa opastajaa.

LIIKUNTAVASTAAVA(T) (max 2 kpl)
Liikuntavastaava järjestää Tutin liikuntavuorot talvisin sekä jalkapallovuorot
kesäisin sekä kaikki Tutin liikuntaan liittyvät tempaukset. Tehtäviin kuuluu
Tutin joukkueen kerääminen erilaisiin poikkitieteellisiin ja kansallisiin matalan
osallistumiskynnyksen liikuntatapahtumiin sekä erilaisten lajikokeilujen
järjestäminen. Liikuntavastaavan vastuulle kuuluu myös erilaisten poikkitieteellisten
liikuntatapahtumien järjestäminen sekä Tutin legendaarisen Talviriehan ja
Kyykkäkisojen järjestäminen alkukeväästä.

Liikuntavastaavaksi etsitään Tutin liikuntatoimen ylläpitämisestä ja kehittämisestä
kiinnostunutta liikunnallista henkilöä, jolla on intoa vetää sählyvuoroja ja ehkä
tuoda jotakin uutta Tutin liikuntapalvelukenttään.

VUOSIJUHLAVASTAAVA(T) (max 2 kpl)
Vuosijuhlavastaava järjestää Tutti ry:n vuosijuhlat marraskuussa.
Tehtävään kuuluvat kaikki projektin elinkaaren vaiheet aina projektin
suunnittelusta sen toteutukseen ja raportointiin. Alkuvuosi kuluu
suunnitellen, ja kovin urakka on syksyllä. Vuosijuhlavastaavalla on
mahdollisuus koota tiimi avukseen juhlien järjestämiseen.  Hän on myös
yhteyksissä sidosryhmien, kuten ravintolan, puhujien ja kuljetusten
järjestäjien kanssa. Vuosijuhlavastaava saa arvokasta kokemusta suuren
tapahtuman organisoinnista, jota työnantajat arvostavat. Vuosijuhlavastaava
saa tehdä juhlasta oman näköisensä. Vuosijuhlavastaavana tutustuu
huomaamatta erilaisiin yritysten ja yhdistysten edustajiin ja saa
hyödyllisiä kontakteja kansallisesti.

Vuosijuhlavastaavaksi haetaan suunnitelmallista projektitoiminnasta sekä
omien projektinhallintataitojen kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä,
jolla on silmää hyville bileille. Kiinnostus akateemista juhlakulttuuria
kohtaan katsotaan eduksi.

IT-VASTAAVA
IT-vastaava ylläpitää Tutin tietojärjestelmiä. Hän huolehtii mm. Tutin
verkkosivuista, intranetistä, sähköpostilistoista, -aliaksista ja -laatikoista
sekä näihin liittyvistä tietokannoista. Toimenkuva on pitkälti ylläpitoa, mutta
esimerkiksi ilmoittautumisten ja palautekeräyksen suhteen sähköistyminen
työllistää IT-vastaavaa vielä tulevallakin kaudella. IT-vastaavalta tulisi löytyä
jonkin verran kykyä ohjelmoida (ohjelmoinnin peruskurssi tai vastaava), mutta
aiempi kokemus tietokannoista ym. ei ole pakollista.

IT-vastaavaksi etsitään helposti tavoitettavaa nörttiä, jolla on
kiinnostusta hoitaa Tutin IT-osastoa ja tukea toisinaan IT-asioissa
kyvytöntä hallitusta.

SAUNAMAJURI
Saunamajurin tehtävänä on huolehtia Tutti ry:n peräkärrysaunasta.
Saunamajuri koordinoi vuokraustoimintaa, vastaa saunaan liittyviin kysymyksiin
ja pitää saunan edustuskelpoisessa kunnossa yhdessä muun hallituksen kanssa.
Saunamajuri hankkii tarjoukset saunan ylläpitoon liittyen mm. polttopuut ja logistiikka.

Saunamajuriksi etsitään saunomisesta pitävää henkilöä. Ajokortissa
pikku-E on oiva lisä saunamajurille.

JÄSENPALVELUVASTAAVA
Jäsenpalveluvastaava on apulaisena Tutin tapahtumissa ja vastaa
Tuttihuoneen eli Tuttiksen ylläpidossa. Tehtäviin kuuluu erityisesti Tuttiksen
kahvi- ja maitovarantojen säännöllinen täydentäminen sekä siisteystason
ylläpitäminen tyydyttävällä tasolla.

Jäsenpalveluvastaavaksi soveltuu hyvin Tutin jäsenpalvelujen ylläpitämisestä
ja kehittämisestä kiinnostunut henkilö.

ESTIEM-VASTAAVA
Estiem-vastaava toimii linkkinä Estiemin ja Tutin välillä ja
Estiem Vaasa Local Group:in hallituksen puheenjohtajana. Vastuuseen sisältyy
eri puolilla Eurooppaa järjestettäviin Council Meetingeihin osallistuminen sekä
TIMES case -kilpailujen ja vuosittaisen kansainvälisen tapahtuman järjestäminen
järjestämisestä. Estiem-vastaava on yhteydessä eurooppalaisiin tuotantotalouden
opiskelijoihin ja mukana kehittämässä Tutin kylteritoimintaa.

Estiem-vastaavaksi etsitään kansainvälisyydesä ja Estiemistä
kiinnostunutta tuotantotalouden pääaineen omaavaa henkilöä.

KILTAYHDYSHENKILÖ
Kiltayhdyshenkilö eli KYH on linkki TEK:n/teekkariyhdysmiehen ja Tutin
hallituksen välillä. Hän tuo esiin Tutin hallituksen kokouksissa TEK:n asioita
ja kuulumisia. KYH on mukana TEK:n tapahtumien järjestämisessä Vaasassa
teekkariyhdysmiehen eli Tykin apuna.

Kiltayhdyshenkilöksi etsitään TEK:n toiminnasta sekä tapahtumajärjestämisestä
kiinnostunutta henkilöä.

KASSANEITI
Kassaneidin toimena on opastaa ja neuvoa Rahastonhoitajaa. Kassaneiti
on rahastonhoitajan mentori vuoden ajan.

Kassaneiti valitaan entisten Rahastonhoitajien joukosta, ellei
edeltäjä jatka automaattisesti.

TUURIJUOPPO
Tuurijuopon tehtävä on mentoroida hallitusta ja toimia puheenjohtajan
tukena ongelmatilanteissa.

Tuurijuoppo valitaan entisten hallituslaisten joukosta, ensisijaisesti kuitenkin
puheenjohtajista.

PANOMESTARI
Panomestarin tehtävänä on valmistaa Kuninkaallista Tuttiviiniä.

**************************************************************************************************************

YKSIKKÖVASTAAVAT
– Tuotantotalous
– Sähkö- ja energiatekniikka
– Tieto- ja tietoliikennetekniika
– Matematiikka

Yksikkövastaavat toimivat opiskelijaedustajina tekniikan ja innovaatiojohtamisen
yksikössä. He osallistuvat yksikkökokouksiin, joissa yksikkövastaava toimii
opiskelijoiden äänenä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Yksikkövastaavana
pysyt mukana yksiköiden asioista. Yksikkövastaavat muodostavat koulutuspoliittisen
vastaavan vetävän kopotiimin ja raportoivat tiedekunnan tapahtumista KOPOlle.

Yksikkövastaaviksi haetaan opetuksen kehittämisestä ja opiskelijan edun ajamisesta
kiinnostuneita henkilöitä.