Toimenkuvat

Kontaktien luomista, tapahtumien järjestämistä, kokoustekniikkaa ja yhteistyötaitoja arvostaa varmasti jokainen työnantaja. Hallitus- ja toimaripestit ovat loistavia lisiä CV:hen! Ainejärjestötoiminnalla saat tuplasti irti vain kerran elettävältä opiskeluajalta. Hae siis rohkeasti mukaan Tutin toimintaan ja toivota tervetulleeksi sylillinen timanttisia ja ikimuistoisia kokemuksia!

 

HALLITUSPAIKAT
Tutti ry:n hallitus kokoontuu keskimäärin kerran viikossa. Hallitustoiminnassa hallituksen kokoukset ovat käytännössä pakollisia ja aina etusijalla. Hallitustoimijoilla on valtaa mutta myös vastuuta. Hallituksen edustajat ovat etusijalla esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin edustajia valittaessa (teekkariseminaari, Saimaa Ilmiö, vuosijuhlat…).

TOIMIHENKILÖPAIKAT
Tutti ry:n toimihenkilöpaikat ovat kevyempiä kuin hallitusvirat. Hallituksen kokoukset ovat toimihenkilöille pakollisia käytännössä silloin, kun esityslistalla on käsiteltävänä toimihenkilön vastuualueisiin liittyviä asioita. Toimihenkilöillä on mahdollisuus osallistua edustustilaisuuksiin, ellei hallituksesta ole lähtijöitä. Esimerkiksi vuosijuhlakutsuja tulee niin paljon, että varmasti jonnekin pääsee halutessaan edustamaan. Järjestötoiminnasta mahdollisesti saavutettavat edut ovat tasapuolisesti sekä hallitukselle että toimihenkilöille.

 

HALLITUS:

 

PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtaja järjestää kokoukset jäsenistölle sekä hallitukselle.
Puheenjohtajan vastuulla on hallituksen toimintakykyisyys ja järjestön
yleisilme. Puheenjohtaja toimii yleisenä edustus- ja yhteyshenkilönä
Tutti ry:n puolesta, ja vaikuttaa erilaisissa johtokunnissa,
yhteistyöryhmissä ja valiokunnissa opiskelijaedustajana.

Tutti ry:n puheenjohtajaksi haetaan oma-aloitteista,
sosiaalista henkilöä, joka ei pelkää uusia tilanteita tai ihmisten
kohtaamista. Puheenjohtajan pesti vie kuitenkin eniten aikaa, joten
sitoutuminen on tärkeää.

SIHTEERI
Sihteeri toimii puheenjohtajan apuna Tutin hallinnollisissa
tehtävissä. Ennen kokousta sihteeri valmistelee yhdessä puheenjohtajan
tai hallituksen kanssa esityslistan ja tarvittaessa hoitaa muut
kokoukseen liittyvät asiat, kuten tilanvarauksen. Kokouksen aikana
sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksessa tehdyistä ehdotuksista,
kannatuksista, päätöksistä ja keskusteluista. Kokouksen jälkeen
sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi ja lähettää sen hallituksen
jäsenille. Jäsenistön kokouksissa pöytäkirja lähetetään koko
jäsenistölle.

Sihteeriksi hakevan henkilön tulee olla kiinnostunut
kokoustoiminnasta, yhdistyslaista ja tietenkin Tutin toiminnasta.

KOPO
Tutin KoPo eli koulutuspoliittinen vastaava valvoo opiskelijoiden
etuja ja johtaa kopotiimiä. Kopon itse ei tarvitse istua kaikissa
kokouksissa, sillä sitä varten ovat yksikkövastaavat, jotka kertovat
kopolle uusimmat käänteet yksiköiden tunne-elämästä. Muutenkin kopo on
mukana erilaisissa opiskelijoiden edunvalvontaa koskevissa työryhmissä
ja valiokunnissa, ja kerää vuosittain yhteen myös teknillisen
tiedekunnan edunvalvontatoimijat kopotiimiksi. Kopo ottaa vastaan
palautetta opetuksesta ja kerää sitä itse talvella järjestettävää
palautesaunaa varten, jossa tiedekunta saa kuulla mitä opiskelijat
toivovat ja vaativat. Lisäksi kopo koordinoi Fuksisaunan
järjestämistä. Kopon toimi on tärkeä, jotta opiskelijoita ei päästä
höynäyttämään.

Kopoksi etsitään sanavalmista, oma-aloitteista henkilöä, joka pystyy
perustelemaan kantansa mutta kuuntelee myös muita. Kopon tehtävä on
yksi vaikutusvaltaisimmista, mutta siihen liittyy myös vastuuta
opiskelijoiden hyvinvoinnista.

YRITYSSUHDEMESTARI
Yrityssuhdemestari toimii linkkinä Tutti Ry:n ja yhteistyöyritysten
välillä, sekä koordinoi yrityssuhdetiimiä. Yrityssuhdevastaava hankkii
aktiivisesti uusia yrityskontakteja ja esittelee Tutti Ry:n toimintaa
uusille/vanhoille yhteistyökumppaneille. Haalari-, tapahtuma- ja
elektronisen mainonnan myynti sekä järjestön varainhankinta ovat
yrityssuhdemestarin vastuulla. Yrityssuhdemestarin alaisuuteen
kuuluvan Yritysvastaavan perehdytys ja johtaminen kuuluu myös
Yrityssuhdemestarille. Yrityssuhdemestarin toimessa tutustut
yhteistyöyritysten päätöksentekijöihin. Nämä kontaktit voivat
osoittautua kultaakin kalliimmaksi erottautuessa opintojen jälkeen
harmaasta massasta työmarkkinoilla.

Yrityssuhdemestariksi etsitään aktiivista, yrityksistä ja
rahoituksesta kiinnostunutta henkilöä, joka ei häpeile tarttua
puhelimeen. Yrityssuhdemestarin tulisi osata myös hyödyntää
Yritysvastaavaa ja koordinoida mahdollista yritystiimiä.

RAHASTONHOITAJA
Rahastonhoitajan päätehtävänä on Tutin kirjanpito kaksinkertaisena.
Opit siis pitämään kirjaa ja erotat, mitä tarkoittavat debet ja
kredit. Lisäksi maksat ja lähetät laskuja. Pystyt vastaamaan muulle
hallitukselle mihin tahansa Tutin talouteen liittyvään kysymykseen
ajankohtaisesti. Rahastonhoitajan työtaakka jakaantuu melko tasaisesti
koko vuodelle.

Rahastonhoitajan pestiin etsitään tarkkaa ja tunnollista rahojenhypistelijää. Rahastonhoitajan tukena on Kassaneiti, jolloin aiempaa
kokemusta ei tarvita.

KYLTERIVASTAAVA
Tutin Kylterivastaavan tehtävään kuuluu Euroopan tuotantotalouden
opiskelijajärjestön toiminnan koordinoiminen Vaasassa. Tehtäviin
kuuluu mm. TIMES-konsultointikilpailun sekä vuorovuosin jonkun muun
tapahtuman järjestäminen Vaasassa. Tuotannon laitos maksaa
kylterivastaavan puolivuosittain edustamaan Local Group Vaasaa
johonkin päin Eurooppaa ESTIEM Council Meetingiin. Kylterivastaava onyhteydessä paitsi eurooppalaisiin tuotantotalouden opiskelijoihin,
myös suomalaisiin kollgeoihin – kylterivastaavan kautta mm.
järjestetään ilmoittautumiset tuta-päiville ja yhteistyötä tehdään
myös kansallisten tite-tapahtumien osalta. Myös tuta-tite-toiminnan
kehittäminen Vaasassa on kylterivastaavan vastuulla. Tähän kuuluu mm.
Tuta-excun järjestäminen. Kylterivastaava perehdyttää ja johtaa
Estiem-vastaavaa.

Kylterivastaaksi etsitään aktiivista kylteriä, joka innovoi uutta
kylteritoimintaa ja elvyttää vanhaa, auttaen myös kehittämään
teekkaritapahtumia helpommin lähestyttävämpään muotoon. Pesti on
kansainvälinen ja sidosryhmiä on useita, joten tietyt
kaaoksenhallintakyvyt ovat oleellisia. Läheisessä yhteistyössä
kylterivastaava tulee olemaan Teekkarivastaavan sekä Estiem-vastaavankanssa.

PROJEKTIMESTARI
Projektimestarin tehtävään kuuluu järjestää kauden aikana Tutti ry:n
tapahtumat. Suurimmat Projektimestarin yksittäisistä tapahtumista ovat
Lumenveistot+Jälkijoulut, Eroottiset Iltamat sekä syksyn bileet ja
sitsit. Tehtävään sisältyy baariyhteistyöstä sopimista, ohjelman
suunnittelua sekä bileiden mainostusta ja markkinointia. Sitsien
suunnittelussa usein tulee olla yhteistyössä myös muiden
ainejärjestöjen kanssa. Projektimestarilla on useita
yhteistyökumppaneita, ja mestarin tehtävänä onkin lähinnä linjata
tapahtumien yleisilme, luoda projektisuunnitelma ja budjetti, koota
tiimit ja kontaktoida sidosryhmät ja tietenkin pitää kaikki langat
käsissä. Projektimestari perehdyttää ja johtaa Projektisihteeriä, ja
on läheisessä yhteistyössä mm. puheenjohtajan, Yrityssuhdemestarin,
Kylteri- ja Teekkarivastaavien ja Lehti- ja tiedotusvastaavan kanssa.
Projektimestarina saa paljon työnantajien eniten arvostamaa kokemusta.

Projektimestariksi etsitään johtamistaitoista ja suunnitelmallista
tekijää. Tapahtumat jakaantuvat pitkin vuotta, mutta kovin rutistus
ajoittuu wappuun.

TEEKKARIVASTAAVA
Teekkarivastaavan tehtäviin kuuluu Tutti ry:n teekkaritoiminta.
Teekkarikasteen organisointi, teekkarilakkien tilaus, TeekkariSpeksin
järjestäminen Vaasassa yhdessä speksiläisten kanssa mahdollisuuksien
mukaan, syyskuun lopussa Lakinlaskiaiset sekä syksyllä
KnowHow-messutiimissä mukana olo ovat Teekkarivastaavan päätehtävät.
Teekkarivastaava perehdyttää ja johtaa Aputeekkaria, ja on tiiviissä
yhteistyössä mm. Kylterivastaavan ja Projektimestarin kanssa.
Teekkarivastaavaksi etsitään teekkarikulttuurista kiinnostunutta teekkaria.

VARAJÄSENET
Hallituksella voi olla 2 varajäsentä keventämässä hallitustyöskentelyä. Varajäsenet valitaan tarvittaessa syyskokouksessa.
 

TOIMIHENKILÖT:

 

LIIKUNTAVASTAAVA
Liikuntavastaava järjestää kaikki Tutin liikuntaan liittyvät
tempaukset. Näihin kuuluvat muun muassa Tutin sählyvuorot,
C-sählyturnauksen joukkueen kokoaminen, mahdollinen MM-kyykkäjoukkueen
kokoaminen ja jalkapallovuorojen järjestäminen kesäisin.
Liikuntavastaavaksi etsitään liikunnallista tyyppiä, jolla on intoa
vetää sählyvuoroja ja ehkä tuoda jotakin uutta Tutin
liikuntapalvelukenttään.

EXCUVASTAAVA
Excuvastaava järjestää kaksi-kolme excursiota vuoden aikana. Yksi
excursio on syksyllä uusille opiskelijoille järjestettävä Fuksiexcu
lähialueen yritykseen. Lisäksi järjestetään koko jäsenistölle keväällä
yksi ja syksyllä yksi excursio, mahdollisuuksien mukaan toinen
kotimaan rajojen ulkopuolelle. Excuvastaava voi tehtäväänsä
keventääkseen järjestää excuja yhdessä eri järjestöjen kanssa, esim.
sisarkillat matkan varrella. Excuvastaava toimii yhteistyössä
Excuisännän ja Yrityssuhdemestarin kanssa. Excuvastaavaksi etsitään
seikkailua pelkäämätöntä matkanjohtajaa.

EXCUISÄNTÄ
Excuisäntä vastaanottaa Vaasassa vierailevat exculaiset, jotka
saapuvat Vaasaan eri yliopistojen killoista. Excuisännälle kertyykin
vuoden aikana valtavasti kontakteja eri puolille Suomea. Excuisäntä
toimii linkkinä Tutin ja excuvieraiden välillä, auttaa vierailijoita
majoituksessa sekä mahdollisen iltaohjelman järjestämisessä.
Excuisäntä toimii yhteistyössä Excuvastaavan kanssa ja yhdessä he myös
luotsaavat excubussia kohti tuntemattomia määränpäitä.

LEHTI- JA TIEDOTUSVASTAAVA
Tiedotusvastaava on toimihenkilöistä ainoa, jonka oletetaan
osallistuvan aktiivisesti hallituksen kokouksiin. Aina löytyy jotakintiedotettavaa, ja tiedotusvastaavan tuleekin pitää sähköposti ja
nettisivut ajan tasalla. Tiedotusvastaava välittää Tutille saapuvan
sähköpostin, hoitaa jäsenistön Tutti-listaa, twitteriä ja
facebook-sivuja, auttaa tapahtumanjärjestäjiä tiedotuksessa (fb-eventit, muu mainonta) ja pitää hallituksen tietoisena saapuneista
viesteistä. Tiedotusvastaavan jatkuvan työn ohella suurin yksittäinen
ponnistus on kesällä uusille opiskelijoille lähetettävä Fuksitutina
eli lehti, jonka tiedotusvastaava toimittaa. Tiedotusvastaavalta
odotetaan lyhyiden varoitusaikojen vuoksi nopeaa toimintaa. Tutin
ulkonäkö ja imago sosiaalisessa mediassa on suurimmaksi osaksi
tiedotusvastaavan vastuulla, joten ripaus pelisilmää ja luovaa
kirjoitustaitoa ei ole pahitteeksi.

Tiedotusvastaavaksi etsitään supliikkia suomen, ruotsin ja
englanninkielen taitoista reportteria, jolla on aikaa ja intoa pysyä
Tutin menoissa mukana.

JÄSENPALVELUVASTAAVA
Jäsenpalveluvastaava eli Piika on apulaisena Tutin tapahtumissa ja
Tuttihuoneen ylläpidossa. Piika pitää Tuttiksen kahvi- ja
maitovarannot sekä siisteystason tyydyttävällä tasolla. Tapahtumissa
Piika on vastaamassa ruokahuollosta, juomanlaskusta ja paikkojen
kunnosta järjestäjien ohella. Piika voi myös auttaa keräämään
tapahtumakohtaisia nakkiryhmiä.
Jäsenpalveluvastaavaksi soveltuu hyvin nakkihommia pelkäämätön
henkilö, jonka tekisi mieli tutustua järjestötoimintaan ilman suuria

VUOSIJUHLAVASTAAVA
Vuosijuhlavastaava järjestää Tutti ry:n vuosijuhlat marraskuussa.
Alkuvuosi kuluu suunnitellen, ja kovin urakka on syksyllä.
Vuosijuhlavastaava kokoaa oman vuosijuhlatiimin ja on yhteyksissä
sidosryhmien, kuten ravintolan, puhujien ja kuljetusten järjestäjien
kanssa. Vuosijuhlavastaava saa arvokasta kokemusta suuren tapahtuman
organisoinnista, jota työnantajat arvostavat. Vuosijuhlavastaava saa
tehdä juhlasta oman näköisensä. Vuosijuhlavastaavana tutustuu
huomaamatta erilaisiin yritysten ja yhdistysten edustajiin ja saa
hyödyllisiä kontakteja kansallisesti.
Vuosijuhlavastaavaksi etsitään akateemisesta juhlakulttuurista
kiinnostunutta henkilöä, jolla on silmää hyville bileille.

IT-VASTAAVA
IT-vastaava ylläpitää Tutin tietojärjestelmiä. Hän huolehtii mm. Tutin
verkkosivuista, intranetistä, sähköpostilistoista, -aliaksista ja
-laatikoista sekä näihin liittyvistä tietokannoista. Toimenkuva on
pitkälti ylläpitoa, mutta esimerkiksi ilmoittautumisten ja
palautekeräyksen suhteen sähköistyminen työllistää IT-vastaavaa vielä
tulevallakin kaudella. IT-vastaavalta tulisi löytyä jonkin verran
kykyä ohjelmoida (ohjelmoinnin peruskurssi tai vastaava) mutta aiempikokemus tietokannoista ym. ei ole pakollista.

IT-vastaavaksi etsitään helposti tavoitettavaa nörttiä, jolla on
kiinnostusta hoitaa Tutin IT-osastoa ja tukea toisinaan IT-asioissa
kyvytöntä hallitusta.

ESTIEM-VASTAAVA
Estiem-vastaava on Kylterivastaavan alaisuudessa toimiva toimihenkilöja oikea käsi. Estiem-vastaava vastaa TIMES-konsultointikilpailujen
järjestämisestä. Estiem-vastaava osallistuu Kylterivastaavan ohella
ESTIEM Council Meetingeihin, joita järjestetään eri puolilla
Eurooppaa. Estiem-vastaava on mukana kehittämässä Tutin

Estiem-vastaavaksi etsitään kansainvälisyydesä ja Estiemistä
kiinnostunutta kylteriä.

KILTAYHDYSHENKILÖ
KYH on linkki TEK:n/teekkariyhdysmiehen ja Tutin hallituksen välillä,
ja tuo esiin Tutin hallituksessa TEK:n asioita ja kuulumisia. Kyh on
mukana TEK:n tapahtumien järjestämisessä Vaasassa teekkariyhdysmiehen

Kiltayhdyshenkilöksi etsitään jo aktiiviuraa nähnyttä Tutin toimijaa.

SAUNAMAJURI
Saunamajurin tehtävänä on hoitaa Tutti Ry:n
peräkärrysaunaa. Saunamajuri koordinoi vuokraustoimintaa, vastaasaunaan liittyviin kysymyksiin ja pitää saunan edustuskelpoisessa
kunnossa yhdessä muun hallituksen kanssa. Saunamajuri hankkii
tarjoukset saunan ylläpitoon liittyen mm. polttopuut ja logistiikka.

Saunamajuriksi etsitään saunomisesta pitävää henkilöä. Ajokortissa
pikku-E on oiva lisä saunamajurille.

PROJEKTISIHTEERI
Projektisihteeri toimii Projektimestarin alaisuudessa.
Projektisihteeri vastaa Projektimestarin asettamista vastuu-alueista,
esimerkiksi tietyn sidosryhmän kanssa yhteydenpidosta tai
projektitiimin keräämisestä. Projektisihteerinä pääset näkemään,
kuinka näitä tapahtumia oikein tehdään, ja tietenkin vaikuttamaan
tapahtumien laatuun.

Projektisihteerin ominaisuuksiin kuuluu joustavuus, tiimihenkisyys
sekä pirteä ja innovatiivinen asenne erilaisia tapahtumia kohtaan.

YRITYSVASTAAVA
Yritysvastaava toimii Yrityssuhdemestarin alaisuudessa. Yritysvastaava
vastaa Yrityssuhdemestarin asettamista vastuu-alueista, esimerkiksi
jonkun tietyn yrityksen kanssa yhteydenpidosta. Yritysvastaava auttaa
haalaritilauksissa ja kaikessa Tutin yrityssuhdetoimintaan
liittyvässä. Toimen plussana saat kontakteja yrityksiin ja arvokasta
kokemusta sopimusten luomisesta ja lukemisesta.

Yritysvastaavan ominaisuuksiin kuuluu tiimihenkisyys, sosiaalisuus
sekä kiinnostus yrityssuhteita kohtaan.

APUTEEKKARI
Aputeekkari toimii Teekkarivastaavan alaisuudessa, oikeana kätenä.
Aputeekkari vastaa Teekkarivastaavan asettamista vastuu-alueista,
esimerkiksi teekkarikasteen eri osa-alueiden hoitamisesta.
Aputeekkarina pääset teekkarielämän ytimeen, ja tekemään monenlaista
eri pientä askaretta.

Aputeekkarinkin ominaisuuksiin kuuluu kiinnostus teekkarikulttuuria kohtaan.

KASSANEITI
Kassaneidin toimena on opastaa ja neuvoa Rahastonhoitajaa. Kassaneiti
on rahastonhoitajan mentori vuoden ajan.

Kassaneiti valitaan entisten Rahastonhoitajien joukosta, ellei
edeltäjä jatka automaattisesti.

TUURIJUOPPO
Tuurijuopon tehtävä on mentoroida hallitusta ja toimia puheenjohtajan
tukena ongelmatilanteissa.

Tuurijuoppo valitaan entisten hallituslaisten joukosta, ensisijaisesti kuitenkin puheenjohtajista.

PANOMESTARI
Panomestarin tehtävänä on valmistaa Kuninkaallista Tuttiviiniä.

**************************************************************************************************************

YKSIKKÖVASTAAVAT
– Tuotantotalous
– Sähkö- ja energiatekniikka
– Tietotekniika
– Matematiikka

Yksikkövastaavien tehtävä on osallistua yksikkökokouksiin, joissa yksikkövastaava toimii opiskelijoiden äänenä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Yksikkövastaavana pysyt mukana yksiköiden asioista, ja viet sitä tietoa myös eteenpäin mm. kopon kautta.