ammattijärjestöön

Tekniikan akateemiset eli TEK on ammattijärjestö, joka on ollut aktiivisesti jo vuosien ajan mukana vaikuttamassa tekniikan opiskelijoiden opintoihin, oikeuksiin ja etuihin. TEK järjestää vuosittain seminaareja, joissa eri teekkaripaikkakuntien opiskelijat tapaavat toisiaan ja keskustelevat ajankohtaisista asioista ja käytännöistä. Hyväksi todetut käytännöt voivat näin levitä eri yliopistojen välillä ja edistää siten koulutuksen laatua.

TEKissä on useita valiokuntia, joissa kaikissa on opiskelijaedustaja. Valiokunnat koostuvat 8-25 henkilöstä ja valiokuntien tehtävä on lyhykäisyydessään tuoda asiantuntemusta sen vastuulla oleviin asioihin ja auttaa valtuustoa päätettävien asioiden valmistelussa. Valiokuntiin haetaan opiskelijaedustajia vuosittain. OLE SIIS AKTIIVINEN JA HAE OPISKELIJAEDUSTAJAKSI, niin saadaan Vaasankin ääntä voimakkaammin esille!Teekkarivaliokuntaan kuuluu ainoastaan opiskelijat, jotka paikallinen teekkariyhdistys valitsee vuosittain omalla tavallaan. Vaasasta perinteisesti varsinainen edustaja on ollut Tutti ry:n puheenjohtaja, ja varaedustaja on päätetty Tutti ry:n hallituksen toimesta. Mikäli huomaat epäkohdan tai haluat muuten vain lähettää terveisiä teekkarivaliokunnalle niin ota yhteyttä paikalliseen teekkarivaliokunnan edustajaan.

TEKin ylin päättävä elin on valtuusto. Valtuustoon valitaan joka kolmas vuosi 50-70 henkilöä vaaleilla. Opiskelijaedustajia on valtuustossa viisi niin, että jokaiselta teekkaripaikkakunnalta on varsinainen ja varaedustaja. Vaasa ja Turku kuitenkin vuorottelevat vuorovuosin varsinaisen opiskelijaedustajan paikkaa. Opiskelijaedustajan valitsee yliopiston teekkariyhdistys. Vaasassa siis Tutti ry valitsee opiskelijaedustajansa. Valtuuston opiskelijaedustajat vaihtuvat vuosittain, joten aktiivisena tuttilaisena jokaisella on mahdollisuus päästä vaikuttamaan TEKiin todenteolla. Valtuusto valitsee vuosittain TEKille myös hallituksen, johon kuuluu yksi opiskelijaedustaja.

Jokaisella teekkaripaikkakunnalla on myös teekkariyhdysmies eli tykki. Hänen vastuullaan on opiskelijoiden rekrytoiminen TEKiin. Lisäksi tykki järjestää erilaisia koulutuksia ja infotilaisuuksia sekä tukee paikallista edunvalvontaa. Tykillä on hyvät yhteydet muiden paikkakuntien tykkeihin ja muihin TEKin toimijoihin, ja tykki onkin eräänlainen asiantuntija ammattijärjestöömme ja siihen vaikuttamiseen liittyen.