opintoihin

Tutilla on tärkeä rooli tekniikan opiskelijoiden edunvalvonnassa. Vaikka opiskelijoiden etua valvotaan myös ylioppilaskunnassa, Tutti tarjoaa teknillisen tiedekunnan opiskelijoille välittömän ja helpon väylän vaikuttaa opintoihinsa ja tiedekuntaan. Näin opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin juuri siellä missä pitääkin!

KOPOTYÖRYHMÄ

Tutti ry:n hallituksessa opiskeluihin ja koulutuspolitiikkaan liittyviä asioita varten on koulutuspoliittinen vastaava sekä yleisemmin kopotyöryhmä. Koulutuspoliittinen vastaava edustaa Tutin opiskelijoita mm. VYY:n edunvalvontavaliokunnassa, teknillisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisryhmässä sekä yksiköissä.
Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon lisäksi Tutin koulutuspolitiikassa on mukana yksikkövastaavia (esimerkiksi tietotekniikka, sähkötekniikka, tuotantotalous tai matemaattiset tieteet) ja oman tiedekuntamme hallinnon opiskelijaedustajia. Yksikkövastaavat osallistuvat edustamansa yksikön kokouksiin ja auttavat opiskelijoita yhteydenpidossa kyseisen yksikön henkilökuntaan. Yksikkövastaavat valitaan vuosittain Tutin syyskokouksessa, hallinnon opiskelijaedustajille on kahden vuoden välein oma hakunsa VYY:n kautta.

OPISKELIJAPALAUTE
Palautteen antaminen on erittäin tärkeää koulutuksen parantamisen ja avoimen ilmapiirin kannalta. Tutti ry kerää jäsenistöltään vuosittain opiskelijapalautteen ja järjestää tiedekunnan kanssa yhteisen palautetilaisuuden. Palautetilaisuus on rennon ilmapiirin tapahtuma, johon opiskelijoilla on mahdollisuus tulla tapaamaan tiedekuntansa henkilökuntaa ja kertomaan ajatuksiaan. Palautteen antaminen ei myöskään rajoitu vain vuosittain kerättävään viralliseen opiskelijapalautteeseen, vaan voit lähettää sitä kopolle milloin vain.

OTA YHTEYTTÄ
Hankaluuksia kurssijärjestelyjen kanssa tai tenttitulokset viipyvät? Vai antsaisiko jokin kurssi erityistä kiitosta?
Koulutuspoliittiset asiat ja palaute löytävät tiensä perille, kun lähetät ne osoitteeseen kopo(at)tutti.fi