opintoihin

EDUNVALVONTA
Tutilla on tärkeä rooli tekniikan opiskelijoiden edunvalvonnassa. Vaikka opiskelijoiden etua valvotaan myös ylioppilaskunnassa, Tutti tarjoaa jäsenilleen välittömän ja helpon väylän vaikuttaa opintoihinsa ja yksikköömme. Tämä tarkoittaa sitä, että me pidämme huolta jokaisesta tekniikan opiskelijasta yliopiston toiminnan kentässä ja kuuntelemme tuttilaisten ideoita ja mielipiteitä. Näin opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin juuri siellä missä pitääkin!

Edunvalvontatiimi koostuu Tutti ry:n hallituksen koulutuspoliittisesta vastaavasta sekä yksikkövastaavista. Koulutuspoliittinen vastaava, eli tutummin kopo, muun muassa kerää jäsenistön palautetta opetuksesta ja vie palautteen kasvotusten eteenpäin tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikölle. Näin saamme suoraan jäsenistön äänen kuultavaksi henkilökunnalle. Yksikkövastaavat puolestaan osallistuvat yksikkökokouksiin yliopiston henkilökunnan kanssa ja vievät oppiainekohtaisempaa tietoa eteenpäin kopolle.

Edunvalvonnan ansiosta sinun ei koskaan tarvitse murehtia yksin mahdollisista ongelmista opetuksessa tai yksikön toiminnassa. Viemällä asian eteenpäin kopolle saat varmasti apua mieltäsi askarruttaviin asioihin! Kopo on auttamassa juuri sinua kaikissa ongelmatilanteissa, tai jos vain haluat antaa mitä tahansa palautetta tekniikan koulutuksesta.

OPISKELIJAPALAUTE
Palautteen antaminen on erittäin tärkeää koulutuksen parantamisen ja avoimen ilmapiirin kannalta. Tutti ry kerää jäsenistöltään vuosittain opiskelijapalautteen ja järjestää tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön kanssa yhteisen palautetilaisuuden. Palautetilaisuus on rennon ilmapiirin tapahtuma, johon opiskelijoilla on mahdollisuus tulla tapaamaan yksikkönsä henkilökuntaa ja kertomaan ajatuksiaan. Palautteen antaminen ei myöskään rajoitu vain vuosittain kerättävään viralliseen opiskelijapalautteeseen, vaan voit lähettää sitä kopolle milloin vain.

OTA YHTEYTTÄ
Hankaluuksia kurssijärjestelyjen kanssa tai tenttitulokset viipyvät? Vai antsaisiko jokin kurssi erityistä kiitosta?
Koulutuspoliittiset asiat ja palaute löytävät tiensä perille, kun lähetät ne osoitteeseen kopo(at)tutti.fi