ylioppilaskuntaan

 

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta eli VYY  tarjoaa opiskelijoille runsaasti eri mahdollisuuksia vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan.Vaikuttaminen voi tapahtua muun muassa VYY:n alaisissa järjestöissä, erilaisissa valiokunnissa tai jopa ylioppilaskunnan toimintaa valvovassa joukossa. Koska tilanne elää vuosittain, on tähän pyritty kokoamaan vakiintuneimmat vaikuttamiskanavat.

 

VYY:n edustajistossa toimiminen

VYY:n edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Edustajisto valitaan kahden vuoden välein aina parittomien vuosien syksyllä. Edustajiston kaksivuotiselle kaudelle valitaan ylioppilaskunnan ehdolle asettuneista jäsenistä 30 eniten suhteellisella ääntenlaskutavalla ääniä saanutta ehdokasta. Nämä 30 ovat edustajiston varsinaisia jäseniä. Tämän lisäksi kaikki ääniä saaneet, mutta varsinaisista edustajista ulos jääneet voivat toimia varajäseninä. Edustajistossa vaikuttavat pääasiassa edustajistoryhmät. Tutti on mukana vaikuttamassa edustajistossa ainejärjestö Gigan ja Tutin yhteisellä edustajistoryhmällä Giga ja Tutti – GT.

Edustajiston toiminnasta ja tehtävistä voi lukea lisää ylioppilaskunnan sivuilta http://vyy.fi/ylioppilaskunta/edustajisto/. Sivuille päivitetään kokousten pöytäkirjat niiden hyväksynnän jälkeen. Itse edustajistovaaleista löytyy myös lisätietoa osoitteesta http://vyy.fi/ylioppilaskunta/edustajistovaalit/.

 

VYY:n hallituksessa toimiminen

VYY:n hallitus on vuosittain valittava joukko ylioppilaskunnan jäseniä, jotka haluavat olla vahvasti vaikuttamassa ylioppilaskunnassa vastaten sen operatiivisesta toiminnasta. Hallitukseen voi hakea joka syksy, ja lopullinen hallitus muodostetaan, kun edustajisto hyväksyy hallituksen muodostajan tekemän esityksen uudesta hallituksen kokoonpanosta. VYY:n hallituksessa on tarjolla vastuullisia, mutta palkitsevia toimia käytännössä koko ylioppilaskunnan näkyvien toimien vastaajina. Näitä ovat esimerkiksi vapaa-aikavastaavan, yrityssuhdevastaavan ja kansainvälisistä asioista vastaavan toimet.

VYY:n hallituksen merkityksestä, hallituksessa toimimisesta ja nykyisistä jäsenistä voi lukea lisää sivulta http://vyy.fi/ylioppilaskunta/hallitus/.

 

VYY:n valiokunnissa toimiminen

Yliopiston ylioppilaskunnalla on olemassa neljä valiokuntaa. Nämä ovat kv-valiokunta, edunvalvontavaliokunta, kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta sekä yrityssuhdevaliokunta. Valiokunnat kokoontuvat noin kerran kuussa. Niiden kautta pääsee vaikuttamaan omalla haluamallaan panoksella kunkin toimialan toimintaan. Käytännössä tätä kautta pääsee esimerkiksi mukaan järjestämään tapahtumia vaikkapa lipunmyynnin muodossa, antamaan ideoita mahdollisista yritysyhteistyökumppaneista tai tuomaan panoksensa yliopiston opiskelijoiden etuja ajavaan työryhmään.

Valiokuntien toimintaan voi liittyä koska tahansa, eikä se sido millään tavalla pitkäaikaiseen panostamiseen. Parhaimmillaan valiokunnat voivat kuitenkin palkita osallistujia esimerkiksi työtodistuksen muodossa, kokousruokien tarjonnalla tai vaikkapa tapahtumien vapaalipuilla. Valiokunnissa toimiminen onkin tarkoitettu matalakynnyksiseksi väyläksi vaikuttaa ylioppilaskuntaan, mutta toisaalta opiskelija-aktiivien panos merkitsee ylioppilaskunnalle paljon.

Valiokuntien tarkemmista kuvauksista pystyy lukemaan lisää VYY:n sivuilta osoitteesta http://vyy.fi/ylioppilaskunta/valiokunnat/. Sivuilta löytyvät myös linkit kunkin valiokunnan Facebook-ryhmiin. Ryhmissä pidetään valiokunnan toiminnasta kiinnostuneita ajantasalla tulevasta ohjelmasta, ja sitä kautta pääseekin hyvin ottamaan ensiaskeleen ylioppilaskuntaan vaikuttamisessa.