Tekniikan akateemiset TEK

 

TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja näitä vastaavien yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö. TEK onkin näin yksi Akavan suurimmistä jäsenjärjestöistä. Opiskelijajäseniä järjestöön kuuluu reilu 22 000 ja kokonaisuudessaan jäseniä on noin 73 000.

Miksi liittyä TEK:iin? Mitä TEK tarjoaa opiskelijalle?

Aivan aluksi mainittakoon hyvinkin painavaa asiaa. TEK:n opiskelijajäsenyys on ilmainen!

TEK lanseeraa vuosittain Teekkarin Työkirja -nimisen opuksen. Kirja pitää sisällään kertomuksia opiskelijoiden kesätöistä ja antaa vinkkejä CV:n tekoon, hakemuksiin ja kuinka ylittää kompastuskivet polttavissa työhaastattelutilanteissa. Myös palkkasuositukset ovat oiva apu haastattelutilanteessa. Työkirjaa jaetaan yliopiston kampuksella, ole kuulolla milloin voit tulla hakemaan omasi!

Opiskelijajäsenet ovat mainiossa asemassa, koska heillä on mahdollisuus tilata itselleen Tekniikan&Talouden, TEK-lehden ja Talouselämän digitaaliset lehdet maksutta.

TEK tarjoaa myös lukuisia vaikutuskanavia opiskelijalle. Teekkarivaliokunnassa istuu Tutin puheenjohtaja. Kyseisessä valiokunnassa puidaan mm. palkkasuosituksia. Tutin hallinnossa on oma paikkansa myös kiltayhdyshenkilölle eli KYHille,  joka on yhteydessä TEK:n Vaasan alueen teekkariyhdysmieheen. Kiltayhdyshenkilön tehtävä onkin toimia linkkinä hallituksen ja teekkariyhdysmiehen välillä. Teekkariyhdysmiehen tehtäviin taas kuuluu opiskelijarekrytointi, opiskelijatilaisuuksien järjestäminen ja suhdetoiminta keskeisiin sidosryhmiin. Lisäksi opiskelijan on mahdollista päästä valiokuntiin. Valiokunnat toimivat TEK:n hallituksen alaisuudessa ja jokaiseen niistä on mahdollista päästä vaikuttamaan opiskelijaedustajana.

Vielä kertausta. Teekkarivaliokuntaan ja kiltayhdyshenkilöksi voit päästä hakemalla Tutin hallitukseen syksyisin. HallOpEd ( hallinnon opiskelijaedustaja ) paikoista ilmoitetaan aina erikseen.

TEK järjestää myös opiskelijatapahtumia. Skaalaan kuuluu sekä jäynä- että tempauskisoja. Näistä tapahtumista tiedotetaan etukäteen ja myös Vaasasta on mahdollista päästä ottamaan osaa kisoihin!

Listassa vielä etuja ja palveluita, joita järjestö jäsenilleen tarjoaa:

  • Edunvalvonta
  • Työttömyys- ja oikeusturva
  • Lakipalvelut
  • Palkkaneuvonta
  • Urapalvelut
  • Jäsenalennukset

 

Miten liittyä TEK:iin?

Näppärimmin asia hoituu interwebin välityksellä osoitteessa: http://www.tek.fi/opiskelijat/liity-jaseneksi

 

Haluatko tietää lisää TEK:stä?

Tiedonjanoisille oiva osoite: http://www.tek.fi/

TEK ylläpitää myös teekkari.fi -sivustoa, jossa on kaikki mitä teekkari tarvitsee – palkkasuosituksista paikkakuntien erikoisuuksiin!

http://teekkari.fi/

Muista myös tykätä Teekkareista Facebookissa! https://www.facebook.com/teekkarit

TEK:n ja Teekkarin työkirjan löydät myös Twitteristä ja Linkedin:stä! http://www.linkedin.com/groups/TEK-56561/about

https://twitter.com/TEK_akateemiset

https://twitter.com/Yrittajaklubi

http://www.linkedin.com/groups/Teekkarin-ty%C3%B6kirja-Career-Guide-Technology-4971060

https://twitter.com/ttkirja

 

IAET-kassa

TEKin jäsenten työttömyyskassa on IAET-kassa. IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu akavalainen työttömyyskassa, joka maksaa jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia. Se on Suomen toiseksi suurin työttömyyskassa noin 195 000 jäsenellään. Kassan jäsenyys tuo taloudellista turvaa.

Kassaan liittyminen

TEKin opiskelijajäsenellä on mahdollisuus työttömyysvakuutukseen jo opiskeluaikana. Kassan jäseneksi kannattaakin liittyä heti ensimmäisen työsuhteen aikana. Ilmoittauduttuasi IAET-kassaan saat laskun kahden viikon sisällä. Kassan jäsenyys alkaa ilmoittautumisesta, jos maksat laskun eräpäivään mennessä. Muista, että sinulla täytyy olla voimassa oleva työsopimus.

Ansiosidonnainen päiväraha

Sinulla on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan valmistuttuasi, jos olet ollut 10 kk työssäoloehdon täyttävässä työsuhteessa ja työttömyyskassan jäsenenä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruuden voit laskea IAET-kassan päivärahalaskurilla.

Työssäoloehdon täyttyminen

Työssäoloehto täyttyy, kun on tehnyt 34 viikkoa työtä, vähintään 18 h viikossa, viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana. Opiskeluaika pidentää tätä tarkasteluaikaa jopa seitsemälle vuodelle. Tämä tarkoittaa, että jo muutama kesätyö ja työsuhteessa tehty diplomityö täyttävät työssäoloehdon. Työn voi siis kerätä pätkissä, sitä ei tarvitse tehdä yhteen putkeen. Sen ei myöskään tarvitse olla oman ammattialan työtä.

Ohjeita

Ohjeita kassan työttömyysturvasta löytyy osoitteesta www.iaet.fi

IAET-kassan lyhyt oppimäärä ja liittymislomake löytyvät alla olevasta linkistä:

Miksi kuulua opiskelijana